Ano ang Single-Dose Dry Powder Inhaler

how to use dry powder inhaler device the right way how to use dry powder inhaler device correctly

Dry Powder Inhaler – Multiple Dose

Ano ang Dry Powder Inhaler(DPI)?

Ang dry powder inhaler or DPI ay isang uri ng hand-held device na nagdedeliver ng pinong pulburadong gamot sa iyong baga. Ito ay gumagana tuwing humihinga ang pasyente sa mouthpiece ng inhaler ng mabilis at malalim. Ang DPI ay hindi nangangailangan ng koordinasyon ng kamay sa paghinga or hand-breath coordination na siyang angkop para sa mga pasyenteng hirap ipagsabay ang paglanghap ng gamot kapag pinindot ang canister ng inhaler tulad ng sa pressurized meter dose inhaler. Ang powder sa capsule ang syang pumupunta at natutunaw sa ating baga sa pamamagitan ng aerodynamics. Ang mga halimbawa or tatak ng mga DPI ay ang breezhaler or handihaler, diskus, turbuhaler and ellipta devices. Ang uri ng inhaler na ito ay ginagamit bilang maintenance ng mga pasyenteng may pangmatagalang sakit sa daanan ng hangin tulad ng hika o asthma at COPD.

May dalawang uri ng DPI: ang single dose inhaler at ang multiple dose inhaler. Sa video na ito, paguusapan natin ang multiple-dose inhaler gadgets. Ang multiple dose DPI ay maaring magbigay ng maramihang dose tuwing gagamitin ang inhaler dahil automatic nang naka-load sa inhaler ang mga pakete ng capsula. Ang mga kapsula ay isina-aktibo pag inikot ang base ng inhaler or binaba ang cover or lever ng inhaler.

multiple dose dry powder inhaler device manual

Mga parte ng DPI (Multiple-dose)

May mga karaniwang halimbawa ng multiple-dose inhaler gaya ng Diskus, Turbuhaler at Ellipta.

Ang Diskus may iba’t ibang bahagi gaya ng thumb grip bilang takip. Kapag binuksan ito, makikita ang mouth piece, lever, thumb grip at dose indicator. Sa loob ng device ay ilang wheels and strips na tumutulong sa pag deliver ng gamot sa pasyente.

Ang Turbuhaler ay may cover, brown grip, dose indicator at mouth piece. Sa loob nito ay mga channels and inlets na ipino-proseso ay gamot bago higupin.

Ang Ellipta ay may mouth piece sa taas, air vent sa harap, counter, at cover na gumagalaw pababa. Sa loob ay mga holding chambers at strips na ginagamit ang gamot upang higupin ng pasyaente.

multiple dose dry powder inhaler device parts
multiple dose dry powder inhaler device parts

HAKBANG AT GABAY PARA SA MULTIPLE DOSE DPI

HAKBANG AT GABAY PARA SA MULTIPLE DOSE DPI (Diskus)

 1. Hawakan ang Diskus gamit ang isang kamay at ilagay ang hinlalaki ng kabilang kamay sa thumb grip.
 2. Itulak ang iyong hinlalaki sagad papunta sa kabilang bahagi ng Diskus upang lumitaw ang mouthpiece. May maririnig kang click kung sagad na ang pagbukas ng Diskus.
 3. Hawakan ang Diskus paharap sa iyo sa antas ng iyong bibig.
 4. I-slide ang lever papunta sa thumb grip. Makakarinig ka ng click na magpapahiwatig na handa na ang iyong gamot. HUWAG ITAGILID ANG DISKUS.
 5. Ilihis ang iyong ulo at huminga palabas ng tuloy tuloy. Huwag huminga palabas sa aparato.
 6. Ipasok ang mouthpiece sa iyong bibig at ilapat ang iyong mga labi sa mouthpiece upang mag silbing seal.
 7. Huminga paloob ng mabilis at malalim.
 8. Alisin ang Diskus sa iyong bibig at pigilan ang iyong pag-hinga hangga’t sa iyong makakaya o hanggang umabot ng 10 Segundo. Ilihis ang iyong ulo at huminga palabas.
 9. Ilagay ang iyong hinlalaki sa thumb grip at i-slide ito ng sagad pabalik sa kabilang bahagi ng Diskus hanggang magsara. Makakarinig ka ng click kapag ito ay sarado na.
 10. Banlawan ang iyong bibig ng tubig. I-dura palabas ang tubig at wag inumin.

HAKBANG AT GABAY PARA SA MULTIPLE DOSE DPI (Turbuhaler)

 1. Hawakan ang Turbuhaler ng diretso.
 2. Hawakan ang pula o kayumangging base at ikutin pataas ang puting takip.
 3. Ikutin ang pula o kayumangging base sagad papuntang kanan at ibalik ito ng sagad sa kaliwa hanggang marinig mong mag-click ito.
 4. Huminga ng palabas ng tuloy tuloy.Huwag huminga palabas sa aparato.
 5. Ipasok ang mouth piece sa iyong bibig at ilapat ang iyong mga labi sa mouthpiece upang magsilbing seal.
 6. Huminga paloob ng mabilis at malalim.
 7. Alisin ang inhaler sa iyong bibig at pigilan ang iyong pag-hinga hangga’t sa iyong makakaya o hanggang umabot ng 10 Segundo.
 8. Kung nangangailangan ng karagdagang dose,ulitin ang hakbang 3 to 7.
 9. Ibalik ang cover ng Turbuhaler.
 10. Banlawan ang iyong bibig ng tubig. I-dura palabas ang tubig at wag inumin.

 

HAKBANG AT GABAY PARA SA MULTIPLE DOSE DPI (Anoro and Ellipta)

 1. I-slide pababa ang takip upang ilantad ang mouthpiece. May maririnig kang click at makikitang gagalaw ang dose counter kung handa nang gamitin ang iyong inhaler. HUWAG I-SHAKE ang inhaler.
 2. Huminga palabas ng tuloy tuloy. Huwag huminga palabas sa aparato
 3. Ipasok ang mouthpiece sa iyong bibig at ilapat ang iyong mga labi sa mouthpiece upang magsilbing seal.
 4. Huminga paloob ng mabilis at malalim. Huwag huminga paloob sa iyong ilong. Iwasang matakpan ang airvent ng iyong mga daliri.
 5. Alisin ang inhaler mula sa iyong bibig at pigilan ang iyong paghinga nang mga 3 hanggang 4 na segundo.
 6. Huminga palabas ng dahandahan.
 7. Isara ang takip ng mouthpiece.

Paglinis at pagtabi ng DPI

Para sa karamihan ng mga DPI, kailangan mo lamang na punasan ang mouthpiece gamit ang malinis at tuyong tela. HUWAG BANLAWAN O IBABAD ANG DEVICE SA TUBIG.

Itabi ang inhaler sa isang lugar na tuyo at malamig, palitan ang iyong multi-dose inhaler sandaling magbasa ng zero ang dose counter.

Explore other Medical Devices

Disclaimer:

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by the Breathe Freely Network and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of the Breathe Freely Network. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, Breathe Freely Network takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.