Ano ang Multiple-Dose Dry Powder Inhaler

how to use dry powder inhaler device the right way respiratory wellness program in the Philippines

Dry Powder Inhaler – Single Dose

Ano ang Dry Powder Inhaler(DPI)?

Ang dry powder inhaler or DPI ay isang uri ng hand-held device na nagdedeliver ng pinong pulburadong gamot sa iyong baga. Ito ay gumagana tuwing humihinga ang pasyente sa mouthpiece ng inhaler ng mabilis at malalim. Ang DPI ay hindi nangangailangan ng koordinasyon ng kamay sa paghinga or hand-breath coordination na siyang angkop para sa mga pasyenteng hirap ipagsabay ang paglanghap ng gamot kapag pinindot ang canister ng inhaler tulad ng sa pressurized meter dose inhaler. Ang powder sa capsule ang syang pumupunta at natutunaw sa ating baga sa pamamagitan ng aerodynamics. Ang mga halimbawa or tatak ng mga DPI ay ang breezhaler or handihaler, diskus, turbuhaler and ellipta devices. Ang uri ng inhaler na ito ay ginagamit bilang maintenance ng mga pasyenteng may pangmatagalang sakit sa daanan ng hangin tulad ng hika o asthma at COPD.

May dalawang uri ng DPI: ang single dose inhaler at ang multiple dose inhaler. Sa video na ito, paguusapan natin ang single dose inhaler. Ang single dose dry powder inhaler ay maaari lamang magbigay ng isang dose tuwing gagamitin ang inhaler. Ang pasyente ang maglalagay ng capsula sa inhaler.

single dose dry powder inhaler device manual

Mga parte ng DPI

Ang single-dose inhaler ay may iba’t ibang bahagi gaya ng base, cap at blisters. Kapag tinatanggal ang takip, makikita ang button sa gilid at mouth piece. Kapag inangat ang mouthpiece, matatagpuan ang capsule chamber at screen.

Wastong pag gamit ng DPI

Ang paghahatid ng gamot sa ating baga ay nakasalalay sa tamang pamamaraan ng pag-gamit ng inhaler. Ang mahinang kontrol ng symptomas at madalas na pag-atake ay maiuugnay sa hindi magandang inhaler technique. Kapag gumagamit ng DPI, dapat huminga ng mabilis at malalim. Ang pinaka-karaniwang kritikal na pagkakamali na nakikita sa pag-gamit ng DPI ay ang mabagal at mahinang paghinga papasok sa baga at ang hindi pagpigil sa hiniga pagkalanghap ng gamot.

Paghahanda bago gamitin ang DPI:

Hindi kinakailangan ng priming para sa mga single-dose DPI.

Paggamit Single-unit DPI

HAKBANG AT GABAY PARA SA SINGLE DOSE DPI (Breezhaler)

 1. Tanggalin ang cover ng mouthpiece at buksan ang mouthpiece upang makita ang capsule chamber.
 2. Tanggalin ang kapsula mula sa packaging. Siguraduhing malinis at tuyo ang kamay bago ilagay ang gamot.
 3. Ilagay ang kapsula sa capsule chamber at siguraduhing ito’y lapat.
 4. Isara ang mouthpiece. Makakarinig ng “click” kapag naisara ang mouthpiece.
 5. Pindutin ng minsan at sabay ang dalawang button sa gilid ng base upang matusok ng karayom ang kapsula.
 6. Huminga ng palabas ng tuloy tuloy.
 7. Umupo ng maayos at ikiling ang iyong ulo ng bahagya.
 8. Ipasok ang mouth piece sa iyong bibig at ilapat ang iyong mga labi sa mouth piece upang magsilbing seal.
 9. Huminga pa loob ng mabilis at malalim. May marinig kang ugong na nagpapahiwatig na umikot ang kapsula sa chamber dahil sa tamang pamamaraan ng iyong paghinga.
 10. Alisin ang inhaler sa iyong bibig at pigilan ang iyong pag-hinga hangga’t sa iyong makakaya o hanggang umabot ng 10 Segundo.
 11. Huminga ng palabas sa iyong bibig.
 12. Upang matiyak na nahigop mo ang lahat ng gamot, buksan ang mouthpiece at tignan ang kapsula. Kung ang kapsula ay transparent at walang laman, nangangahulugang naihatid na ang dose sa iyong baga. Kung ang kapsula ay may laman pang powder, nangangahulugang may natira pang dose at kailangan ulitin ang hakbang 6-11.
 13. Alisin ang kapsula mula sa silid at itapon ito nang maayos.

Paglinis at pagtabi ng DPI

Para sa karamihan ng mga DPI, kailangan mo lamang na punasan ang mouthpiece gamit ang malinis at tuyong tela. Karaniwang pinupunasan rin ang capsule chamber at screen ng mga single-dose DPI upang mawala ang anumang natirang pulbos. Maari itong gawin ng hindi bababa sa dalawang beses sa isang lingo. HUWAG BANLAWAN O IBABAD ANG DEVICE SA TUBIG.

Itabi ang inhaler sa isang lugar na tuyo at malamig.

Explore other Medical Devices

Disclaimer:

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by the Breathe Freely Network and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of the Breathe Freely Network. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, Breathe Freely Network takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.