Ano ang Soft Mist Inhaler

slow mist inhaler as treatment for COPD slow mist inhaler as treatment for COPD

Soft Mist Inhaler

Ano ang soft mist inhaler?

Ang soft mist inhaler (SMI) ay isang gadget na ginawa para sa gamot sa baga para sa mga obstructive lung diseases. Ang paggawa ng soft mist ay mekanikal at hindi na kailangan ng pantulak na hangin. Ang disenyo ng SMI ay pinapaganda ang pag-deliver ng gamot na maaasahan at walang-pagbabago kapag ginagamit. Makakaasa ng mababang deposition ng gamot sa bibig at lalamunan pero mataas na deposition ng gamot sa baga, at mas mababang posibilidad ng komplikasyon sa bibig at lalamunan.

slow mist inhaler use, parts and functions

Mga bahagi ng SMI

Ang cap ay ginagamit upang proteksyon upang hindi madumihan ang inhaler. Dapat nakasara palagi ang takip kung hindi ginagamit. Ang mouthpiece ay ang parte na nilalagay sa bibig para mahigop ang gamot. Ang labasan ng hangin o air vent ay tumutulong para mapadali ang paghigop sa gadget. Ang bahagi rin ng SMI ay ang dose release button at dose counter.

Paano gamitin ang SMI?

SMI Assembly

Kailangan sundan at gawin ang mga sumusunod kapag bago ang inyong SMI.

 1. Habang nakasara ang takip, pindutin ang safety catch habang inaalis ang clear base. (Mag iingat na wag hawakan ang piercing element).
 2. Isulat kung kalian dapat itapon ang gamit na gadget. (Ito ay 3 buwan kung kailan unang nilagay ang cartridge).
 3. Ipasok ang makitid na bahagi ng cartridge papasok sa gadget.
 4. Ilagay ang gadget sa matigas na bagay tapos diinan pababa.
 5. Makakarinig ng isang “CLICK” at may matitirang 1/8 inch ng cartridge.(Wag tatanggalin ang cartridge kapag ito ay naipasok na)
 6. Ibalik ang clear base hangang sa may marinig na “click”. (Wag na aalisin ang clear base).

Paghahanda sa unang paggamit

 1. Habang sarado ang takip, ikutin ang clear base papunta sa direksyon na nasa label, hangang makarinig ng ‘click’ (kalahating ikot).
 2. Buksan ang takip.
 3. Habang nakatutok ang gadget paibaba, pindutin ang dose release button, tignan kung may mist.
 4. Ulitin ito hanggang 3 beses hanggang sa may lumabas na mist..

* Kapag hindi nagamit ang gadget ng higit sa 21 na araw, kailangan na ulit ihanda ito.

* Tandaan na ang mga hakbang sa paghahanda ng gadget ay hindi mababawas sa lamang dose nito.

IKOT (TURN)

 1. Habang sarado ang takip.
 2. Ikutin ang clear base sa direksyon ng nasa label hanggang sa may marinig na ‘click’ (half a turn).

BUKSAN (OPEN)

 1. Buksan ang takip.

PINDUTIN (PRESS)

 1. Huminga ng malalim at dahan dahang huminga palabas.
 2. Isara ang labi palibot sa mouthpiece ng hindi natatakpan ang air vents.Itutok ang gadget sa direksyon ng lalamunan.
 3. Habang dahan dahang humihinga gamit ang bibig, pindutin ang dose release button at ituloy ang paghinga ng dahan dahan hanggang sa makakaya.
 4. Pakatapos pigilan ang paghinga ng 10 segundo o hanggang sa makakaya.
 5. Ulitin ang IKOT(TURN), BUKSAN(OPEN), PINDUTIN(PRESS) pakatapos ng 30- 60 segundo, para sa ikalawang dose.
 6. Isara ulit ang takip hanggang sa gamitin ulit.

Ang SMI ay may dose counter sa gilid. Malalaman dito kung gaano pa karami ang natitirang dose ng gadget. Kapag ang pangturo ay nasa pula na, ibig sabihin nito ay mayroonn na lang itong laman na kasya para sa 7 araw. Mag plano na bumuli ng panibago. Kapag nakaabot na ang pangturo sa dulo ng pula, ibig sabihin wala na itong laman at mag-lock na ito.

Soft Mist Inhaler Part 3 (Paglinis at pagtago ng SMI)

 1. Itago ng Mabuti para hindi magamit ng mga bata.
 2. Huwag itong gamitin kapag lagpas nasa expiry date.
 3. Huwag ilagay sa sobrang lamig na lugar. Itago sa tuyo at malinis na lugar.
 4. Panatilihin na nakasara ang takip kung hindi ginagamit.
 5. Linisan ang mouthpiece, ang loob na bahagi, at ang panlabas ng gadget pagkatapos gamitin. Maaring gamitan ng basahan na may alcohol at pagkatapos ay punasan ng tuyo na basahan.
 6. Itapon na pakatapos ng 3 buwan simula sa paggamit ng cartridge.
 7. Itapon sa tamang lalagyan ng basura.
Explore other Medical Devices

Disclaimer:

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by the Breathe Freely Network and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of the Breathe Freely Network. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, Breathe Freely Network takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.