Ano ang Intranasal Spray

intranasal spray medication and maintenance for respiratory conditions intranasal spray medication and maintenance for respiratory conditions

Intranasal Spray

Ano ang isang Intranasal spray?

Ang intranasal spray ay isang device na may gamot sa loob ng isang pump bottle na may metered valve. Ito ay ginagamit sa pamamagitan ng pagpasok ng spray nozzle sa ilong.

Ang paggamit ng topical nasal corticosteroid spray ay kinikilala bilang mabisa at pangunahing paraan ng panggagamot upang makontrol ang mga sintomas ng allergic rhinitis. Kinakailangan na patuloy ang paggamit nito depende sa rekomendasyon ng doktor upang maiwasan ang paglala ng mga sintomas at komplikasyon dulot ng allergic rhinitis.

intranasal spray parts and functions

Parts

Wastong Paggamit ng Intranasal Spray

Bago gamitin

 1. Alugin ang bote ng ilang beses at tanggalin ang safety guard at takip.
 2. Hawakan ang nozzle gamit ang hintuturo at hinlalato, habang ang hinlalaki ay nasa ilalim naman ng bote.
 3. Bago ang unang gamit o kung ang produkto ay hindi nagamit ng ilang araw, subukan muna ang spray. Habang ang nozzle ay nakaturo palayo sa iyo, pindutin ang nasal applicator ng makailang beses hanggang sa may mist na lumabas.

Paggamit ng spray

 1. Marahang suminga upang malinis ang ilong kung may dumi o naka bara.
 2. Tumungo ng kaunti at takpan ang isang butas ng ilong. Habang ang bote ay nakatayo, ipasok ng maingat ang tip ng nozzle o nasal applicator sa butas ng ilong. Gamitin ang kanang kamay sa pag-spray ng kaliwang butas at kaliwang kamay sa pag-spray ng kanang butas ng ilong.
 3. Pindutin ang puting kwelyo pababa para mag-spray. Paalala, marahan na pagsinghot lamang para hindi lumampas sa ilong ang gamot at mapunta sa lalamunan. Iwasan mabugahan ng mist ang mga mata.
 4. Huminga palabas gamit ang bibig. Iwasan muna suminga matapos ang spray para hindi matanggal ang gamot.
 5. Ulitin ang ika-5 hanggang ika-7 hakbang para sa kabilang butas ng ilong.
 6. Kung kailangan ng pangalawang spray, ulitin lamang ang ika-5 hanggang ika-7 hakbang sa dalawang butas ng ilong.

Matapos gamitin

 • Punasan ang nasal applicator gamit ang malinis na tisyu, at takpan muli.
 • Magmumog ng tubig pagtapos mag spray. Huwag lunukin ang tubig.
Explore other Medical Devices

Disclaimer:

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by the Breathe Freely Network and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of the Breathe Freely Network. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, Breathe Freely Network takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.